Název: Dlouhodobé trendy v motorické výkonnosti žaček v házené
Další názvy: Long term trends of physical performence of school girls in handball
Autoři: Melková, Klára
Vedoucí práce/školitel: Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Oponent: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28753
Klíčová slova: házená;mladší školní věk;starší školní věk;motorická výkonnost
Klíčová slova v dalším jazyce: handball;younger elementary school age;older elementary school age;motoric performance
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá otázkou, zda současné děti jsou méně motoricky zdatné než děti před 13 lety. Cílem bakalářské práce je tedy srovnat motorickou výkonnost současných dětí mladšího a staršího školního věku s dětmi před 13 lety. Ke srovnání motorických dovedností použiju standardizovanou motorickou testovací baterii.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on answering the question whether current children have worse motoric performance than children in the past. The aim of this bachelor's thesis is to compare physical performance of current children of both younger and older elementary school age to children of the same age 13 years ago. The difference between the children's performance is evaluated using the standardized motoric skills testing battery.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace - Melkova klara.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Melkova K. - VP.pdfPosudek vedoucího práce136,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Melkova K. - OP.pdfPosudek oponenta práce170,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Melkova K..pdfPrůběh obhajoby práce62,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28753

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.