Název: Plavání a cvičení ve vodě pro děti předškolního věku - multimediální DVD
Další názvy: Swimming and water exercise of preschool children - Multimedia DVD
Autoři: Bábalová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Oponent: Zeman Radek, Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28755
Klíčová slova: plavání;metodika;principy;zásady;předškolní věk
Klíčová slova v dalším jazyce: swimming;methodology;principles;policies;preschool age
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá plaveckou výukou a cvičení ve vodě předškolních dětí. Teoretická část zahrnuje historii plavecké výuky v ČR, vliv plavání na celkový vývoj dítěte a metodické principy plavání pro předškolní děti. V části praktické na základě studia metodických principů plavání předškolních dětí a jejich převedení do praxe při samotné výuce plavání předložím zásobník sestavený z dvou odlišných plaveckých jednotek s doplněním zajímavých her ve vodě. Souběžně vznikne i metodika zachycená na DVD s aplikací výuky plaveckých dovedností a jednotlivých cvičení i her v praxi s předškolními dětmi.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's work is dealing with teaching of swimming and exercising preschool children in the water. Theoretical part includes history of teaching of swimming in the Czech Republic, the influence of swimming on child development and methodical priciples of swimming for preschool children. In the practical part, based on study of methodical priciples for the preschool children and their transfer to the practice in the swimming lessons I wil submit a list which is formed from two different swimming units with the addition of interesting games in the water. Also there will be created methods which is captured on the DVD with application of teaching of swimming skills and single exercises and games in practice with preschool children.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_BABALOVA_JITKA.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Babalova J. - VP.pdfPosudek vedoucího práce152,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Babalova J. - OP.pdfPosudek oponenta práce132,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Babalova J..pdfPrůběh obhajoby práce60,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28755

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.