Název: Wakeboarding - metodika nácviku jízdy pro začátečníky (videoprogram)
Další názvy: Wakeboarding - Methodology of Practice Riding for Beginners (Videoprogram)
Autoři: Kostelníková, Žaneta
Vedoucí práce/školitel: Zeman Radek, Mgr.
Oponent: Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28767
Klíčová slova: wakeboarding;metodika;začátečníci;vodní sporty;vieodprogram
Klíčová slova v dalším jazyce: wakeboarding;methody;beginners;water sports;videoprogram
Abstrakt: Bakalářská práce je v teoretické části zaměřená na historii wakeboardingu a vznik tohoto sportu ve světě i u nás. V této části je popsáno, jak se vyvíjel sport jako takový, jeho nejdůležitější milník a nevýznamnější osobnosti, které se podíleli na vzniku a propagaci wakeboardingu. Protože v dnešní době má wakeboarding dvě podoby, kterými jsou jízda na vleku a jízda za lodí, zabývám se jejich odlišnostmi, výhodami a nevýhodami a kde u nás obě možnosti můžeme najít. Dále se teoretická část zaměřuje na popis materiálního vybavení nutné k ježdění. Je jím například wakeboardové prkno s vázáním, záchranná vesta, hrazda s lanem a další. O nich píši, z jakého materiálu jsou vyrobeny, pokud je více typů, tak jaké jsou a v čem se liší a jejich povinnost využívat je. Také se věnuji bezpečnostním prvkům a pravidlům. V praktické části se práce zabývám metodickým postupem jízdy pro začátečníky. A také nejčastějšími chybami při učení a ježdění.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor essay is about wakeboarding. In theoretical part I am talking about history of this sport in the world and in Czech. I mention several important people who invented and promoted wakeboarding. Because today there are 2 main ways of wakeboarding with boat and with cable I compare them and describe their differences. I also introduce all equipment necessary to ride like board, waistcoat, helmet etc. In the end I explain safety rules. Second part is about practice. You will see videos with common mistakes and with methods how to learn it.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Kostelnikova Zaneta.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kostelnikova - VP.pdfPosudek vedoucího práce122,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kostelnikova - OP.pdfPosudek oponenta práce161,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kostelnikova.pdfPrůběh obhajoby práce67,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28767

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.