Název: Elektrodermální aktivita při změně držení těla
Další názvy: Electrodermal activity in case of posture changing
Autoři: Chocholoušková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Oponent: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28769
Klíčová slova: elektrodermální aktivita;nervová soustava;proband;pozice high power;pozice low power
Klíčová slova v dalším jazyce: electrodermal aktivity;nervous system;volunteer;high power position;low power position
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na zkoumání elektrodermální aktivity člověka v závislosti na rozdílných způsobech držení těla. Probandům byl snímán záznam o změnách EDA ve čtyřech testovaných pozicích. Pozice byly rozděleny dle svého charakteru na "high power position" a "low power position". Výsledky prokázaly značné rozdíly v hodnotách EDA mezi těmito dvěma skupinami pozic. U pozic "high power" byly zjištěny vyšší hodnoty dosažené v měření EDA než u pozic "low power".
Abstrakt v dalším jazyce: The final work deals with an examination of electrodermal human aktivity depending on different body attitude. There was recording of each volunteer about EDA changes in four tested positions. The positions were divided according to its own character "high power position" and "low power position". The results proved huge differencies in values of EDA between those two groups of positions. There were detected higher values in EDA measurements in "high power positions" than in "low power positions".
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - final.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chocholouskova - VP.pdfPosudek vedoucího práce107,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chocholouskova - OP.pdfPosudek oponenta práce141,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chocholouskova.pdfPrůběh obhajoby práce57,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28769

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.