Název: Příprava a realizace badmintonového turnaje pro neregistrované hráče v Plzeňském kraji
Další názvy: Preparation and Realization of the Badminton Tournament for the Unregistered Players in Pilsen Region
Autoři: Úblová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Charvát Luboš, Mgr.
Oponent: Zeman Radek, Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28770
Klíčová slova: badminton;projekt;realizace;sportovní akce;turnaj
Klíčová slova v dalším jazyce: badminton;project;realisation;sport event;tournament
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá organizováním sportovní akce. Cílem práce je realizace badmintonového turnaje pro neregistrované hráče v Plzni. Celá práce je rozdělena na dvě hlavní části teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována problematice projektu, projektovému řízení a sportovnímu marketingu. Dále se zaobírá charakteristikou badmintonu a jeho základními pojmy. Praktická část je věnována přípravě, realizaci a vyhodnocení samotného turnaje.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis is about organization sport action. The aim of the thesis is realization of badminton tournament for unregistered players in Pilsen. This thesis is divided into two parts: theoretical and practical. Theoretical part contains sports marketing, projects solution, typical characteristics of badminton and its basic perceptions. Practical part contains preparation, realization and evaluation of the tournament.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Ublova Veronika.pdfPlný text práce5,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ublova V. - VP.pdfPosudek vedoucího práce148,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ublova V. - OP.pdfPosudek oponenta práce130,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ublova V..pdfPrůběh obhajoby práce64,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28770

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.