Název: Motoricko - funkční trénink v rychlostní kanoistice (interaktivní DVD)
Další názvy: Motoric - functional training in canoe sprint (interactive DVD)
Autoři: Strýčková, Štěpánka
Vedoucí práce/školitel: Kalistová Petra, Mgr.
Oponent: Zeman Radek, Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28774
Klíčová slova: rychlostní kanoistika;funkční trénink;cvičení;dorostenecká kategorie
Klíčová slova v dalším jazyce: canoe sprint;functional training;exercise;adolescence category
Abstrakt: Moje bakalářská práce je v písemné části zaměřená na sport, kterým je rychlostní kanoistika. V práci bych proto chtěla popsat historii tohoto sportu, především její charakteristiku, rozdělení věkových kategorií a jednotlivých disciplín, kterými je tento sport specifický. V další části bych chtěla popsat její definici rychlostní kanoistiky, přiblížení motoricko-funkčního tréninku a popis možných cvičebních pomůcek potřebných k tomuto tréninku. Mým hlavním cílem je vytvořit interaktivní DVD, které bude obsahovat motoricko-funkční trénink pro dorosteneckou kategorii v rychlostní kanoistice. V praktické části vytvořím seznam cviků, které budou zdokumentovány v podobě fotografií a videí.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis is in the written part focused on sport, which is speed canoeing. In my bachelor thesis I would like to describe to you the history of this sport and that is the speed canoeing and especially its characteristics, division of age categories and individual disciplines. Another written part would like to describe its definition, characteristics and approach of motor-functional training and description of used training aids. My main target is to create an interactive DVD that will include motorfunctional training for the youth category in speed canoeing. In the practical part I will create a list of exercises that I document in photos and videos.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Stryckova Stepanka.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stryckova - VP.pdfPosudek vedoucího práce149,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stryckova.pdfPrůběh obhajoby práce73,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stryckova - OP.pdfPosudek oponenta práce130,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28774

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.