Název: Hry pro děti předškolního věku s dopravní tématikou
Další názvy: Games for preschool children with transport themed
Autoři: Poklopová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Kalistová Petra, Mgr.
Oponent: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28778
Klíčová slova: předškolní věk;hra;dopravní značky
Klíčová slova v dalším jazyce: preschool age;games;traffic signs
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá vzděláváním dětí předškolního věku v oblasti dopravní výchovy. Cílem práce je získat vědomosti a zkušenosti z oblasti silničního provozu formou hry. Bakalářská práce obsahuje základní informace k dané problematice jako např.: seznámení s pravidly hry, znalosti dopravních značek, pravidel silničního provozu, pravolevá orientace v prostoru.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor thesis deals with the education of preschool aged children in the field of traffic education. The aim of the Thesis is to gain knowledge and experience in the field of road traffic through the game. The Bachelor thesis contains basic information on the subject, such as: familiarity with the rules of the game, knowledge of traffic signs, rules of road traffic, right-left orientation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Poklopova.pdfPlný text práce9,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Poklopova M. - VP.pdfPosudek vedoucího práce137,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Poklopova - OP.pdfPosudek oponenta práce179,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Poklopova.pdfPrůběh obhajoby práce52,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28778

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.