Title: Digitální přístrojový panel pro motocykl s funkcí palubního počítače
Other Titles: Digital instrument panel with motorcycle onboard computer functions
Authors: Vocelka, Jakub
Advisor: Krist Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Kosturik Kamil, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28806
Keywords: přístrojový panel;snímání provozních veličin;princip snímání otáček;spalovací motor;snímání okamžité rychlosti;měření průtoku paliva;firmware přístrojového panelu
Keywords in different language: dashboard;control panel;instrument panel;unit measurement;revolutions measurement principle;internal combustion engine;direct speed measurement;fuel flow measurement;dashboard firmware
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem a fyzickou realizací přístrojového panelu pro motocykl. Popisuje způsob snímání, vyhodnocování a zobrazování provozních veličin motocyklu. Dále se zabývá konkurenceschopností výrobku a možností uvedení na trh.
Abstract in different language: This master thesis focuses on designing and realizing a digital instrument panel for a motorcycle. It describes the ways used to measure, evaluate and display the information about selected parameters of the motorcycle on the dashboard. It also discusses the competitiveness of the dashboard and the possibilities of introducing the product to the market.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vocelka_2017.pdfPlný text práce4,83 MBAdobe PDFView/Open
070769_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce359,85 kBAdobe PDFView/Open
070769_oponent.pdfPosudek oponenta práce323,35 kBAdobe PDFView/Open
070769_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce156,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28806

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.