Title: Frekvenční měnič pro indukční ohřev
Other Titles: Frequency converter for induction heating
Authors: Stupka, Aleš
Advisor: Hammerbauer Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Konečný Ivan, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28808
Keywords: indukční ohřev;elektromagnetická indukce;michael faraday;řídicí obvod;fázový závěs;obvody pro dead time;push-pull měnič;mikroprocesor;výkonový tranzistorový měnič;buck měnič;výkonové budiče;externí ovládání;deska plošných spojů;mechanická konstrukce;servoventil;regulace ventilátoru;snímání teploty;vodní chlazení;schéma zapojení;rezonanční obvod;pracovní cívka;3f filtr;pomocný zdroj;ověření funkce
Keywords in different language: induction heating;electromagnetic induction;michael faraday;the control circuit;phase-locked loop;circuits for dead time;the push-pull converter;a microprocessor;a power transistor converter;buck converter;power driver;external control;printed circuit board;mechanical design;servo valve;control fan;temperature sensing;water cooling;wiring scheme;a resonant circuit;work coil;emi filter;auxiliary source;validation function
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá seznámením s principem, konkrétním návrhem a praktickým ověřením frekvenčního měniče pro indukční ohřev a celého indukčního ohřevu se sériovým rezonančním obvodem o výkonu 10 kW řízeným mikrokontrolérem. První část seznamuje s principem tohoto zařízení, s možnostmi realizací měničů, možnostmi řízení výkonu, topologiemi a nezbytnými teoretickými základy. Druhá část se zabývá konkrétním návrhem obvodového schématu frekvenčního měniče pro indukční ohřev, řídicí elektronikou s fázovým závěsem a mikroprocesorem, konstrukčním provedením desek plošných spojů, návrhem mechanické konstrukce a realizací celého zařízení. Třetí část se zabývá oživením a experimentálním ověřením funkce tohoto zařízení s ukázkou oscilogramů a fotografiemi celého zařízení.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with explanation of the principle of concrete proposal and practical verification of a semiconductor frequency inverter for induction heating. The first part introduces the principle of this device, with options for converters, power management option, topologies and necessary theoretical foundations. The second part deals with a concrete proposal of inverter circuit diagram for induction heating, control electronics with PLL and microprocessor construction, design of printed circuit boards, mechanical design and realization of the entire facility. The third part deals with recovery and experimental verification of function of this device with the illustration of oscillograms and photographs of the entire facility.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_E15N0074P.pdfPlný text práce86,64 MBAdobe PDFView/Open
070771_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce287,51 kBAdobe PDFView/Open
070771_oponent.pdfPosudek oponenta práce530,74 kBAdobe PDFView/Open
070771_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce180,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28808

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.