Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTureček Oldřich, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorBufka, Ondřej
dc.contributor.refereeZuzjak Ladislav, Ing.
dc.date.accepted2017-6-6
dc.date.accessioned2018-01-15T15:10:56Z-
dc.date.available2016-10-14
dc.date.available2018-01-15T15:10:56Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-5-19
dc.identifier70772
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28809
dc.description.abstractCílem této diplomové práce bylo analyzovat hluk v jedoucím vozidle, navrhnout a zrealizovat systém k jeho simulaci. V první části byla analýza provedena za pomoci zvukoměru, v druhé pomocí analyzátoru. Analyzátor byl také použit pro záznam hlukové stopy pomocí tří mikrofonů a umělé hlavy. Pro simulaci hluku byl navržen simulační systém a jeho parametry byly následně změřeny. Bylo provedeno několik variant simulace, které byly mezi sebou porovnány. Jízdní hluk se podařilo simulovat s větší přesností, než jakou předepisují normy zabývající se touto problematikou.cs
dc.format40 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectautomobilcs
dc.subjectjízdní hlukcs
dc.subjectsimulace hlukucs
dc.subjectumělá hlavacs
dc.titleKonstrukce ozvučovacího systému pro simulaci vnitřního hluku automobilucs
dc.title.alternativeIndoor vehicle noise simulation system designen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this diploma thesis was to analyze the noise in the moving vehicle, design and implement the system for its simulation. In the first part, the analysis was carried out with the aid of a sound-level meter, in the second using the analyzer. The analyzer was also used to record a noise using three microphones and an artificial head. A simulation system was designed to simulate the noise, which was subsequently measured. Several variants of the simulation were performed and compared to each other. Riding noise has been simulated with greater precision than prescribed by standards dealing with this issue.en
dc.subject.translatedvehicleen
dc.subject.translateddriving noiseen
dc.subject.translatednoise simulationen
dc.subject.translatedartificial headen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Simulace hluku_Ondrej Bufka.pdfPlný text práce8 MBAdobe PDFView/Open
070772_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce412,04 kBAdobe PDFView/Open
070772_oponent.pdfPosudek oponenta práce458,99 kBAdobe PDFView/Open
070772_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce167,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28809

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.