Title: Posuzování elektromagnetického hluku pohonu psychoakustickými veličinami
Other Titles: Usage of psychoacoustic quantities for assesment of electromagnetic noise of drive
Authors: Benek, Jan
Advisor: Janda Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Kroneisl Michal, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28813
Keywords: psychoakustika;elektromagnetický hluk;hlasitost;ostrost;hrubost;tonalita;fluktuační síla;senzorická přívětivost;maskování;matlab
Keywords in different language: psychoacoustics;electromagnetic noise;loudness;sharpness;roughness;tonality;fluctuation strength;sensory pleasantness;masking;matlab
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení elektromagnetického hluku pohonu pomocí psychoakustických veličin. Jsou vybrány a popsány jednotlivé psychoakustické veličiny, pomocí kterých jsou vyhodnocovány různé časové záznamy elektromagnetických hluků pohonu.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on evaluating the elektromagnetic noise of the electrical propulsion unit using psychoacoustic units. The units used for the evaluation are selected and described in this thesis. Using these units, examples of electromagnetic noise of the propulsion unit are evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Posuzovani elektromagnetickeho hluku pohonu psychoakustickymi velicinami.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
070776_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce292,59 kBAdobe PDFView/Open
070776_oponent.pdfPosudek oponenta práce310,41 kBAdobe PDFView/Open
070776_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce196,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28813

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.