Title: Vektorové měření magnetického pole
Other Titles: Vector Magnetic Field Measurement
Authors: Široký, Jan
Advisor: Linhart Richard, Ing. Ph.D.
Referee: Stifter Jiří, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28822
Keywords: anizotropní magnetorezistivita;geomagnetické pole;solární bouře;vektorové měření magnetického pole;k-index;hmc5883;budkov;intermagnet.
Keywords in different language: anisotropic magnetoresistivity;geomagnetic field;solar storm;magnetic field vector measuring;k-index;hmc5883;budkov;intermagnet.
Abstract: Geomagnetické pole, jakožto předmět měření, klade specifické požadavky na měřící zařízení, jeho umístění a práci s naměřenými daty. Předkládaná DP se těmito specifiky zabývá a popisuje konstrukci měřícího zařízení, jehož účel je měření geomagnetického pole pomocí integrovaného senzoru. Dále stručně představuje přirozené projevy geomagnetického pole a vyhodnocuje jejich měřitelnost konstruovaným zařízením. Měření dvou vybraných jevů denní variace a geomagnetické bouře porovnává s měřením geomagnetické observatoře Budkov (AVČR), přičemž aplikuje algoritmy definované nadnárodním společenstvím pro pozorování geomagnetického pole společností INTERMAGNET.
Abstract in different language: Geomagnetic field as a measurement subject takes specific requirements on a measuring device, its placement and a signal processing. In the first line this paper deals with these specifics and describes in details development of a device which should be able to measure geomagnetic field by integrated magnetometer. After that a short overview over the geomagnetic nature is introduced, focusing on effects which are measurable by the device (daily variation and geomagnetic storm). As a practical part, the device was constructed and the longterm measurement was done. In order to evaluate the device measuring performance the signal was processed as it is recomended by INTERMAGNET and it was compared with measuring results of the geomagnetic observatory of Budkov.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Siroky_Vektorove_mereni_magnetickeho_pole_170517.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFView/Open
070841_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce322,67 kBAdobe PDFView/Open
070841_oponent.pdfPosudek oponenta práce473,75 kBAdobe PDFView/Open
070841_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce192,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28822

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.