Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMasopust Jiří, Doc. Ing. CSc.
dc.contributor.authorČerný, Jan
dc.contributor.refereeMráz Jan, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-7
dc.date.accessioned2018-01-15T15:10:56Z-
dc.date.available2016-10-14-
dc.date.available2018-01-15T15:10:56Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-5-18
dc.identifier71007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28825
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá sítěmi čtvrté generace - LTE (Long Term Evolution), jejich optimalizací a plánováním. LTE přináší nové způsoby zvýšení rychlosti a stability bezdrátového přenosu dat. Náplní této práce je představit nejzávažnější vlivy interferencí na sítě nové generace, jejich dopad na propustnost sítě se zaměřením na mezibuňkové interference. Jsou zde zmíněny nejvýznamnější způsoby zamezení interferencím při plánování sítě, jmenovitě přiřazení frekvencí, řízení výkonu, scheduling, AMC a MIMO anténová pole. Také regenerace a potlačení interferencí je zmíněno a jsou zde uvedeny indikátory kvality signálu v LTE síti. Plánování těchto sítí zahrnuje mnoho složitých úkonů, a proto je zapotřebí pokročilých softwarových nástrojů. Nejpoužívanější z nich jsou Atoll nebo ASSET. V praktické části této práce je popsána simulace pro optimalizaci LTE sítí vytvořená v prostředí MATLAB. Cílem této simulace je názorně ukázat nejdůležitější principy procesu plánování a optimalizace LTE sítí a demonstrovat vztah mezi SINR a datovou propustností sítě.cs
dc.format45 s. (62 024 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectltecs
dc.subjectlong term evolutioncs
dc.subjectplánování buňkových sítícs
dc.subjectmezibuňkové interferencecs
dc.subjectoptimalizace interferencícs
dc.subjectznovuvyužívání frekvencícs
dc.titleOptimalizace sítí nové generace se zaměřením na LTEcs
dc.title.alternativeOptimalization of Next-Generation Networks with the Focus on LTEen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with 4th generation standard for mobile telecommunication - Long Term Evolution (LTE), its optimization and planning. LTE comes with new approaches on how to increase speed and stability of wireless data transmission. This paper talks about the most problematic issues caused by interferences in the Next-Generation Networks and their impact on the network´s data throughput with focus on the inter-cell interferences. The most important ways to avoid interferences while planning a network are also mentioned. In particular, frequency reuse, power control, scheduling, AMC and MIMO antenna arrays. Also, interference regeneration and cancelation is mentioned and indicators of signal quality in LTE are named. Planning these networks involves many complex tasks, and therefore, advanced software tools are needed. The mostly used are Atoll and ASSET. In the practical part, a MATLAB simulation for optimization of LTE network is presented. The goal behind this simulation is to demonstrate the most important principles of the LTE networks planning and optimizing process and show the interconnection between SINR and data throughput.en
dc.subject.translatedlteen
dc.subject.translatedlong term evolutionen
dc.subject.translatedcell network planningen
dc.subject.translatedinter-cell interferenceen
dc.subject.translatedinterference optimizationen
dc.subject.translatedfrequency reuseen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jan_Cerny.pdfPlný text práce5,28 MBAdobe PDFView/Open
071007_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce313,25 kBAdobe PDFView/Open
071007_oponent.pdfPosudek oponenta práce415,24 kBAdobe PDFView/Open
071007_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28825

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.