Title: Produkt v komunikaci s lidským tělem
Other Titles: Product in communication with a human body
Authors: Rešl, Patrik
Advisor: Veverka Zdeněk, Doc. MgA.
Referee: Bartas Vlastimil, MgA.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28841
Keywords: polohovatelný;výškově nastavitelný;set;stůl;židle;multifunkční;nábytek;patrik;rešl;produkt;design;resysta;rýže;ohnutý;pokus
Keywords in different language: adjustable;portable;set;desk;chair;multifunctional;furniture;patrik;rešl;product;design;resysta;rice;bent;experiment
Abstract: Na katedře designu zvolené téma "Produkt v komunikaci s lidským tělem" už samo napovídá o spojitosti ergonomie a estetična. Diplomovou prací se i proto stal polohovatelný pracovní stůl s multifunkční židlí (viz příloha č. 22). Tyto dva koncepty vznikly na pokusech s novým materiálem - Resystou. Jedná se o ekologický materiál se vzhledem dřeva, vyrobený z rýžových slupek, minerálních olejů a soli. Navzdory podobě dřeva, je velmi odolný vůči vodě a za tepla tvárný jako plast. Těchto vlastností jsem využil při pokusech i následné realizaci prototypů.
Abstract in different language: 'Product in Communication with The Human Body' itself suggests the connection between ergonomy and aesthetics. This is the reason why my final work is adjustable desk and multi-function chair. These two concepts were born from experiments with new product, Resysta. Resysta is an ecological product, with the look of wood, made from rice husks, mineral oils and salt. But unlike wood, it is water resistant and in heated form, mouldable like plastic. I have used these characteristics during my experiments and for the following project realisation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
patrik_resl_diplomova_prace.pdfPlný text práce32,57 MBAdobe PDFView/Open
RESL_V.pdfPosudek vedoucího práce409,85 kBAdobe PDFView/Open
RESL_O.pdfPosudek oponenta práce71,49 kBAdobe PDFView/Open
RESL.pdfPrůběh obhajoby práce305,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28841

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.