Title: Cyklus ilustrací na téma Transfigurace těla.
Other Titles: The series of illustrations entitled The body transfiguration.
Authors: Kocourek, Michal
Advisor: Šlajch Václav, MgA. Ing.
Referee: Jirků Boris, Prof. akad. mal.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28849
Keywords: demonologie;rituál;ilustrace;malba;halucinace;vize;transfigurace
Keywords in different language: demonology;ritual;illustration;painting;halucinations;visions;transfiguration
Abstract: Práce se zaměřuje na studium a volné zaznamenání halucinací a vizí vzniklých při provozování starého démonologického rituálu a praktik s ním spojených, které jsem sám zvolil.
Abstract in different language: The work aims to study and capture halucinations and visions caused by attempting an old demonology ritual and related practises of my own choosing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_TEORETICKA_KOCOUREK.pdfPlný text práce43,94 MBAdobe PDFView/Open
KOCOUREK_V.pdfPosudek vedoucího práce448,08 kBAdobe PDFView/Open
KOCOUREK_O.pdfPosudek oponenta práce413,81 kBAdobe PDFView/Open
KOCOUREK.pdfPrůběh obhajoby práce309,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28849

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.