Title: Brdy Cyklus kreseb a maleb
Other Titles: Brdy The Cycle of drawings and paintings
Authors: Pražská, Kateřina
Advisor: Kotyza Vladivoj, akad. mal.
Referee: Šlajch Václav, MgA. Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28853
Keywords: kresba;pastel;akvarel;krajina;brdy
Keywords in different language: drawing;pastel;watercolour;landscape;brdy
Abstract: Téma které jsem si vybrala pro svou diplomovou práci je Cyklus kreseb a maleb na téma Brdy. Výslednou prací je deset kreseb, tři pastelové kresby a deset akvarelových maleb.
Abstract in different language: The topic that I chose for my diploma thesis is Cycle of drawings and paintings inspired by the landscape in Brdy. My final work are ten drawings, three pastel drawings and ten watercolour paintings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace 2016-2017, Katerina Prazska.pdfPlný text práce3,23 MBAdobe PDFView/Open
PRAZSKA_V.pdfPosudek vedoucího práce377,99 kBAdobe PDFView/Open
PRAZSKA_O.pdfPosudek oponenta práce374,17 kBAdobe PDFView/Open
PRAZSKA.pdfPrůběh obhajoby práce283,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28853

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.