Title: Autorská kniha
Other Titles: AUTHOR'S BOOK
Authors: Tajrychová, Ester
Advisor: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Referee: Raškovová Lucie
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28858
Keywords: ilustrace;kresba;risograf;lidská hloupost;obrázková kniha
Keywords in different language: illustration;drawing;risograph printing;human stupidity;picture book
Abstract: Výsledkem mé diplomové práce na téma Autorská kniha je obrázková kniha Nedělej s podtitulem "aneb čemu se vyhnout, je-li vám život milý. V práci se zabývám otázkou lidské hlouposti a jejích následků. Cílem je přivést lidi trochu k přemýšlení a na mnohdy nejabsurdnějších příkladech ukázat, čemu je dobré se vyhnout.
Abstract in different language: For the theme of my diploma thesis on the topic of the author's book I created a book called Do not do which by means of illustrations printed on the risograph printer describes stories of human stupidity that lead to different results. Its aim is to make people think a bit and show what not to do.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ester Tajrychova DP.pdfPlný text práce11,44 MBAdobe PDFView/Open
TAJRYCHOVA_O.pdfPosudek oponenta práce780,97 kBAdobe PDFView/Open
TAJRYCHOVA_V.pdfPosudek vedoucího práce553,87 kBAdobe PDFView/Open
TAJRYCHOVA.pdfPrůběh obhajoby práce304,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28858

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.