Title: Vizuální identita existujícího subjektu (funkční maketa grafického manuálu)
Other Titles: Visual identity of an existing entity (functional graphics manual mockup)
Authors: Dolejš, Michael
Advisor: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Referee: Marešová Věra, MgA.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28866
Keywords: národní technické muzeum;redesign;vizualní identita;maketa;grafický design;praha;muzeum;ntm;vizualní styl;design;identita;digitalní design;uživatelské prostředí;virutalní realita;web;mobilní aplikace;plakáty;tisk;řešení;technické muzeum;státní instituce;logo
Keywords in different language: national technical museum;redesign;visual identity;mockup;graphic design;prague;praha;museum;ntm;visual style;design;identity;digital design;user interface;virtual reality;website;mobile apps;posters;print;solution;technical museum;state;logo
Abstract: kde se zaměřil na redesign identity Národního technického muzea v Praze. Toto téma si vybral zejména pro to, že to již od dětství bylo jeho oblíbené muzeum, ale také proto to, že muzeum je jedno z mála státních muzeí, které neprošlo žádnou výraznou vizualní změnou a může dnes působit zaostale. Jeho cílem bylo vytvořit vizuální styl, který by by instituci pomohl s jejím renomé a zároveň zvýšil povědomí o české a československé historii a jejich významných technických úspěších. Hlavním cílem této práce bylo vytvořit vizuální systém a jazyk, který by vystihoval ráz technického muzea a zároveň byl dostatečně hravý a přitažlivý pro široké množství věkových skupin, které muzeum navštěvuje. Bylo tedy potřeba vytvořit styl, který by byl okamžitě rozpoznatelný, použitelný a neztratil se v kontextu ostatních galerií a muzeí. Ty denně bojují o naši pozornost pomocí plakátů a dalších medií. Do práce samotné jsem vstupoval zároveň s inspirací a touhou vytvořit systém, který by dokázal dodat hrdost naší veřejnosti. Pro tento účel bylo vytvořeno velké množství tiskových i digitálních materiálů, které se snaží ucelit celkový styl a udělat ho co nejvíce modulární a rozšiřitelný do budoucnosti. Vzniklo jak nové logo s podpornými prvky, ale i plakátové kampańě v několika možných stylech, který doplňuje plakátový webový generátor pro přímé zapojení návštěvníků. Další částí jsou brožury a letáky či noviny, mapy nebo pohlednice. Digitální stránku obsahuje zejména nový web, ale také interaktivní aplikace pro děti, které umožňují více prozkoumat jednotlivé exponáty a přinášejí nové technologie do muzea. To platí také o návrzích virtualní reality, které ukazují, jak by se dále mohla rozšířit programová nabídka muzea v budocunosti. Hlavní přínos můžeme vidět v jednoduchosti a rozmanitosti vizuálního stylu, který může být použit ve všech médiích současné doby. Cílem bylo rozšířit povědomí o technické historii českého národa a jednoduchou, ale propracovanou, vizualizací zvýšit veřejné mínění o muzeu. Inovativním bych se dalo prohlásit zejména použití více prvků a stylů, které pomáhají posunovat technické exponáty na úroveň umění. K tomu je potřeba vizuální styl, který je dostatečně odvážný a nebojí se zajít za hranici, která by se u instituce podobného zaměření zdála nepřiměřenou. Pro autora samotného byla tato práce také impulzem, aby se ze své pozice snažil více pochopit cíle a plány podobných institucí a poskytl jim co nejširší škálu řešení, která mohou dopomoci ke kýženým změnám. Zamyšlení se nad komerčními důsledky úspěchu i neúspěchu je jednou z nejdůležitějších úloh dnešních mladých autorů a podepsalo se i pod tuto práci.
Abstract in different language: Author of this master thesis choose the topic: Visual identity of an existing entity (functional graphics manual mockup); as part of his student specialisation. He more specifically choose redesign of National technological museum in Prague, since it is one if favourite museums, since early childhood. The reasons of the decisions was his intention to help this traditional institution to reimagine their current visual style, which would help them to get more known and would inspire more young people to take interest in our rich technological history. He created series of visual guidelines, that tackle both printed and digital parts of the project and unify the design language like brand new logotype and branding identity with multiple branding elements, that can be used to make the style more modular, poster campaigns with web generator, where visitors can create their own posters, printed brochures, news and maps, guidance style with digital TV apps, responsive website and mobile apps alongside with virtual reality applications, that would further help build the museum in the future. The visual style he created was envisioned to be bold, provocative and modular, but still deeply rooted in Czech and Czechoslovakian history, which is very significant to the whole world. His ultimate goal was to create a project, that would lead to new discussions about future of National technical museum and that would enable him to combine all of his passions for traditional and digital design under one roof. Project itself was valuable lesson for the author as he learned how to work with big brand and learned him how to think about all kinds of solutions for different problems that can occur during the process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teoreticka_ c_a_st_NTM_BcA. Michael Dolejs_.pdfPlný text práce14,51 MBAdobe PDFView/Open
DOLEJS_O.pdfPosudek oponenta práce308,56 kBAdobe PDFView/Open
DOLEJS_V.pdfPosudek vedoucího práce859,15 kBAdobe PDFView/Open
DOLEJS.pdfPrůběh obhajoby práce295,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28866

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.