Title: Vizuální identita existujícího subjektu (funkční maketa grafického manuálu)
Other Titles: Visual identity of an existing entity (functional graphics manual mockup)
Authors: Kozák, Martin
Advisor: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Referee: Zych Michal, MgA.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28868
Keywords: logo;branding;redesign;blackfire;vizuální identita;grafický design;maketa;manuál;hry;karetní hra;karty;ilustrace;obalový design
Keywords in different language: logo;branding;redesign;blackfire;visual identity;graphic design;mockup;manual;games;card game;cards;illustration;packaging
Abstract: Zadáním této diplomové práce byla vizuální identita existujícího subjektu a následné vytvoření grafického manuálu. Cílem se stal redesign společnosti ADC Blackfire, s.r.o. zabývající se prodejem a distribucí deskových a karetních her. Součástí práce se stal také redesign vybrané karetní hry s názvem Rodinný podnik. V dnešní době, kdy se trh spíše specializuje na digitální sféru herního průmyslu, vidím v kultivaci vizuálního prostředí manuálních her velký potenciál. Výsledkem mé práce je vizuální identita, která odráží kvality vybrané firmy a dokáže ji důstojně prezentovat svým zákazníkům a partnerům. Základním výstupem mé práce se tak stává grafický manuál zastřešující veškerá potřebná pravidla pro užití značky, aby byla zachována její konzistentní prezentace. Vzhledem k potřebě ADC Blackfire prezentovat produkty byl za tímto účelem navržen i unikátní herní balíček karet, který jsem během své práce za pomoci navrženého firemního vizuálu prezentoval jako produkt.
Abstract in different language: Subject of the thesis is a visual identity of an existing subject and functional graphics manual mockup. The aim is redesign of company ADC Blackfire, s.r.o. which is engaged in selling and distribution of board and card games. Part of the work is also redesign of selected card game called Family Business. Nowadays, when the market is rather specialized in digital sphere of gaming industry, I see great potential in cultivation of visual environment of manual games. The result of my work is a visual identity that reflects the quality of a selected company and can present itself to customers and partners. The main output of my work is graphic manual covering all the necessary branding rules to preserve its consistent presentation. Due to the need of ADC Blackfire to present products, a unique package of cards has been designed for this purpose which I presented as a product during my work with the proposed corporate visuals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin Kozak - DP.pdfPlný text práce11,26 MBAdobe PDFView/Open
KOZAK_V.pdfPosudek vedoucího práce577,42 kBAdobe PDFView/Open
KOZAK_O.pdfPosudek oponenta práce576,93 kBAdobe PDFView/Open
KOZAK.pdfPrůběh obhajoby práce299,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28868

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.