Title: Návrh zastávky MHD pro město Plzeň
Other Titles: Design of a bus stop for city of Pilsen
Authors: Muzika, Radek
Advisor: Veverka Zdeněk, Doc. MgA.
Referee: Kyselý Jaroslav, MgA.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28879
Keywords: design;zastávka;plzeň;mobiliář;mhd
Keywords in different language: design;bus stop;pilsen;furniture;public transport
Abstract: Jelikož jsem měl navrhnout zastávku pro město Plzeň, které je městem kultury, mým hlavním záměrem bylo, hledat inspiraci v kultuře. Umění je pro mě hlavním reprezentantem kultury a první asociací byl obraz. Koncept zastávky jsem tedy koncipoval jako obraz Plzně, města kultury. Obraz, respektive jeho součást, rám obrazu, jsem použil jako hlavní prvek mého návrhu. Je znázorněn dřevěným obkladem v konstrukci přístřešku a též na koši. Hlavní koncept obrazu vychází z funkce zastávky jako rámu, do kterého se umístí jakékoli odvětví umění, či jiné informace a celek bude evokovat obraz. Například galerie určí exponáty z některého odvětví umění a pomocí těchto zastávek může prezentovat toto odvětví jako výstavu. Cestující si tak mohou během cesty prohlédnout jednotlivé exponáty. Tímto způsobem může město Plzeň podporovat kulturu, umění, či jiné aktuální téma, třeba sport nebo událost. Prezentované informace v rámu by byly tištěny, ale je zde i možnost video mapingu, kdy by se na zastávku promítalo, ať už obraz, nebo video. Mobiliář vychází z designu přístřešku. Lavička je prakticky vestavěná ve spodní části přístřešku, cestující tak mohou sedět po celé délce přístřešku a jsou kryti za rámem. Díky dřevěnému obložení okolo rámu je posezení pohodlnější. Celý přístřešek sedí na betonovém podloží, které je v základu stejně dlouhé, jako přístřešek. Je zde varianta, kdy se betonové podloží aplikuje na celou vzdálenost prostoru, vymezeném zastávce. Slouží, ve spojení se zábradlím, jako bezpečnostní prvek. Zároveň betonové podloží slouží jako posezení po celé délce, na které se též dá použít dřevěné obložení. Rám koše je obdobný, jako u přístřešku, nicméně kvůli úspoře materiálů a odolnosti koše vůči přírodním vlivům nebylo použito dřevo. Jsou navrženy dvě velikosti koše. První standartní, umístěn bokem od přístřešku, druhý je zkrácený a je umístěn na betonovém podloží, aby nepřekážel chodcům. Označník je tvarově zjednodušen kvůli výrobě, použití informačních panelů, technologii smart cities a čitelnosti označníku jako dopravní značky. Jako poslední je zábradlí, které je multiplikací zjednodušeného rámu přístřešku.
Abstract in different language: Theme of diploma thesis came up from a situation when I needed to rework my atelier project into a real prototype. The whole project started with a task to make a design of a bus stop specially for the city of Pilsen. After I did a research of existing bus stops as inspiration and I started with a sketching process. In this stage I cleared things out and turned my ideas to paper. During consultations with my project advisors I came up with the main design of bus stop. Finally I made a 3D visualization of my design and won first place in atelier competition. After many presentations and consultations with Pilsen municipality and traffic office it was decided that my design of bus stop will be build near campus of the university. So I had to continue on my earlier design and made it perfect for realization. This was the reason of choosing the diploma thesis theme. Pilsen is a city of culture, that's why my main intention was looking for an inspiration in culture. Art represents a culture for me and my first association of art is a painting. I drafted the concept of a bus stop as a picture of Pilsen. The concept is about presentation of Pilsen art and culture by bus stops. I used the frame of a panting as a structural element in design of bus stop so it works as platform for presenting art or any kind of information. Eg. a gallery can present it's own exhibits on bus stops and support culture in Pilsen that way. Passengeres could be easily informed about any kind of culture. This concept of bus stop is connected with smart cities technology. The bus stop uses touch screen panels to offer a search of any information a passenger needs eg. traffic schedule, map, weather conditions etc. On the roof of the shelter can be used solar panels to help charge all devices. Traffic operators could easily change information and solve problems in system and make traffic faster. The bus stop includes shelter, information panel, rubbish bin and railing. Design of all parts is based on the frame I mentioned before. The shelter has built in bench and it's situated on concrete platform where is also railing placed. The information panel is placed on the front of bus stop and works as a road sign. Rubbish bin has two size modifications according to usage. My diploma thesis is about showing the complete development of bus stop from idea through sketches, 3D visualizations, 1:10 model, to real product. This was the best opportunity to show how it looks in real life of design.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace Radek Muzika.pdfPlný text práce2,87 MBAdobe PDFView/Open
MUZIKA_V.pdfPosudek vedoucího práce355,42 kBAdobe PDFView/Open
MUZIKA_O.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
MUZIKA.pdfPrůběh obhajoby práce406,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28879

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.