Název: Podnikatelský plán vybraného podniku
Další názvy: The business plan of a particular company
Autoři: Kestnerová, Magdalena
Vedoucí práce/školitel: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Oponent: Taušl Procházková Petra, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28955
Klíčová slova: podnikatelský plán;ekologické zemědělství;ekofarma;analýza trhu
Klíčová slova v dalším jazyce: business plan;organic agriculture;ecofarm;market analysis
Abstrakt: Cílem diplomové práce "Podnikatelský plán vybraného podniku" je sestavit podnikatelský plán včetně dílčích plánů. První část práce popisuje teoretickou strukturu podnikatelského plánu. V druhé kapitole je pozornost zaměřena na ekologické zemědělství, včetně označení produktů a dotačních programů tohoto zemědělství. Praktická část práce zahrnuje sestavení podnikatelského plánu ve vazbě na konkrétní podnik - Ekofarmu Útušice. Návrhy v podnikatelském plánu jsou doplněny o finanční propočty a výpočet návratnosti vložených prostředků, což je následováno hodnocením rizik a návrhy na jejich eliminaci. Navržený podnikatelský plán může sloužit jako podklad pro rozvoj Ekofarmy Útušice.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis "The business plan of a particular company" is to prepare a business plan including component plans. The first part of the thesis describes the theoretical structure of the business plan. The second chapter deals with organic agriculture including product labels and subsidy programs of this agriculture. The practical part of the work includes making a business plan in relation to a particular company - Utusice Ecofarm. The proposals in the business plan are supplemented with the financial calculations and the calculation of the rate of the investment return followed by the risk assessments and the proposals for their elimination. The recommendations and suggestions might be used for the development of the Utusice Ecofarm.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Kestnerova_Magdalena.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kestnerova_v.pdfPosudek vedoucího práce622,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kestnerova_o.pdfPosudek oponenta práce689,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kestnerova_p.pdfPrůběh obhajoby práce179,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28955

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.