Název: Crowdfunding - nový nástroj fundraisingových aktivit
Další názvy: Crowdfunding - the new tool of fundraising activities
Autoři: Landštof, Robin
Vedoucí práce/školitel: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Oponent: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28961
Klíčová slova: fundraising;crowdfunding;crowdfundingová kampaň;crowdfundingová platforma;dárce;autor projektu
Klíčová slova v dalším jazyce: fundraising;crowdfunding;crowdfunding campaign;crowdfunding platform;backer;project author
Abstrakt: Diplomová práce na téma ,,Crowdfunding nový nástroj fundraisingových aktivit" pojednává o analýze crowdfundingových kampaní pana Jiřího Tkadlčíka a návrhu úspěšnější kampaně tomuto subjektu. V úvodní části práce je představena problematika externích zdrojů financování a fundraisingu. Následující kapitoly se věnují problematice crowdfundingu a charakteristice významných crowdfundingových platforem v České republice a jiných zemích světa, včetně jejich analýzy a následného vyhodnocení. Součástí diplomové práce je rovněž představení osobnosti Jiřího Tkadlčíka, charakteristika a analýza jeho crowdfundingových projektů. Teoretická a praktická část jsou od sebe separované. V závěru práce je navržena Jiřímu Tkadlčíkovi crowdfundingová kampaň společně se zlepšujícími opatřeními, které vedou k vyšší úspěšnosti navrhované kampaně.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis "Crowdfunding - a new tool of fundraising activities" deals with the analysis of the crowdfunding campaigns by Mr. Jiří Tkadlčík and the proposal of more successful campaign for this subject. The introductory part of the thesis introduces the issue of external sources of financing and fundraising. The following chapters deal with the issue of crowdfunding, the characteristics of significant crowdfunding platforms in the Czech Republic and other countries of the world, including their analysis and evaluation. Part of the thesis is an introduction of Mr. Jiří Tkadlčík, and also characteristics and analysis of his crowdfunding projects. The theoretical and practical parts are separated. At the end of this thesis, there is a crowdfunding campaign proposed to Mr. Jiří Tkadlčík, as well as improving steps that lead to better success rate of the proposed campaign.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Landstof.pdfPlný text práce2,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Landstof_V.pdfPosudek vedoucího práce653,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Landstof_o.pdfPosudek oponenta práce414,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Landstof_p.pdfPrůběh obhajoby práce185,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28961

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.