Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
dc.contributor.authorVeselá, Lucie
dc.contributor.refereeMičík Michal, Ing.
dc.date.accepted2017-6-2
dc.date.accessioned2018-01-15T15:11:39Z-
dc.date.available2016-10-21
dc.date.available2018-01-15T15:11:39Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-24
dc.identifier71944
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28977
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se zabývá analýzou marketingové komunikace vybraných sociálních podniků z Plzeňského kraje, jimiž jsou Garden Gang s. r. o.; Možnosti tu jsou o. p. s., jehož součástí jsou Café restaurant Kačaba, Second Help a Zdravá svačina; dále podnik Popelky s. r. o. a Sdružení občanů Exodus. V práci je nejprve zpracována teoretická část k problematice sociálního podnikání a sociálních podniků. Dále se práce věnuje marketingu a jednotlivým nástrojům marketingové komunikace. V empirické části je podrobně popsáno výzkumné šetření marketingové komunikace vybraných podniků společně s výzkumem jejich stránek na sociální síti Facebook. V závěru práce je na základě zjištěných poznatků zhodnocena marketingová komunikace všech zvolených sociálních podniků včetně návrhů na zlepšení jejich současné situace a závěry jsou stručně shrnuty ve výzkumné zprávě.cs
dc.format84 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsociální podnikánícs
dc.subjectsociální podnikcs
dc.subjectmarketingová komunikacecs
dc.subjectvýzkumné šetřenícs
dc.titleAnalýza marketingové komunikace vybraných sociálních podnikůcs
dc.title.alternativeAnalysis of marketing communication of selected social enterprisesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe presented diploma thesis is focused on analysing marketing communication of chosen social enterprises from the region of Pilsen such as Garden Gang Ltd; Možnosti tu jsou NGO, which includes Café restaurant Kačaba, Second help and Zdravá svačina; afterwards enterprise Popelky Ltd and citizens association Exodus. Firstly in the thesis there is elaborated the theoretical part which deals with social business and social enterprises issues. Then the thesis occupies with marketing and each implements of marketing communication. In the empirical part there are thoroughly described the research survey of marketing communication in chosen enterprises together with the survey of their Facebook homepage. In conclusion there is evaluated the marketing communication of all chosen enterprises, which is based on discovered findings, including improving proposals of their current situation. Conclusions are summarized in the report of research survey.en
dc.subject.translatedsocial businessen
dc.subject.translatedsocial enterpriseen
dc.subject.translatedmarketing communicationen
dc.subject.translatedresearch surveyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vesela_Lucie.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFView/Open
Vesela_L_v.pdfPosudek vedoucího práce676,95 kBAdobe PDFView/Open
Vesela_L_o.pdfPosudek oponenta práce721,69 kBAdobe PDFView/Open
Vesela_L_p.pdfPrůběh obhajoby práce190,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28977

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.