Title: Analýza účinnosti dopadů aktivních a pasivních nástrojů státní politiky zaměstnanosti
Other Titles: The analysis of effectiveness of impacts of active and pasive instruments of employment policy
Authors: Doležalová, Kristýna
Advisor: Jarý Čestmír, PhDr.
Referee: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29044
Keywords: nezaměstnanost;zaměstnanost;politika zaměstnanosti;aktivní a pasivní nástroje politiky zaměstnanosti
Keywords in different language: unemployment;employment;employment policy;active and passive instruments of employment policy
Abstract: Zaměstnanost je jedním z významných hospodářských ukazatelů každé vyspělé země. Proto se na její úroveň zaměřují jednotlivé vlády a politikové vysokou zaměstnanost řadí mezi hlavní ekonomické cíle. Nezaměstnanost totiž patří mezi hlavní problémy vyspělých zemí a představuje problém nejen ekonomický, ale i sociální a psychologický. Tato práce se zabývá zaměstnaností v České republice a pozornost je zaměřena na Karlovarský kraj, který v porovnání s ČR vykazuje horší výsledky. Cílem je analyzovat stav a vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti v posledním uplynulém období několika let a odhalit hlavní příčiny nezaměstnanosti a nejefektivnější nástroje státní politiky zaměstnanosti. Stěžejní částí práce je analýza účinnosti dopadů aktivních a pasivních nástrojů politiky zaměstnanosti v České republice se zaostřením pozornosti na Karlovarský kraj.
Abstract in different language: Employment is one of the most important economic indicators of every developed country. Therefore, all national governments watch closely employment levels and trends and high-employment is one of the most significant economic objectives of all political parties. High unemployment rates are a crucial problem for industrialized countries and represents a challenge not only economic but also social and psychological. This work deals with employment in the Czech Republic and focuses on region Karlovy Vary which employment rates are much lower than national rates. It aims to analyse employment and unemployment levels and trends in the most recent period, uncover the possible root causes of unemployment and point out effective instruments of the state employment policy. The main part of work is an analysis of the effectiveness of the impact of active and passive employment policy instruments in the Czech Republic to focus attention on the region Karlovy Vary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Dolezalova.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Dolezalova K. - V.PDFPosudek vedoucího práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Dolezalova K. - O.pdfPosudek oponenta práce238,56 kBAdobe PDFView/Open
Dolezalova K. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce597,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29044

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.