Název: Kulturní, sportovní a společenské akce a jejich význam pro obec Mladý Smolivec
Další názvy: Cultural, sporting and social events and their importance for the community Mladý Smolivec
Autoři: Černá, Karolína
Vedoucí práce/školitel: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Oponent: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29050
Klíčová slova: kulturní akce;sportovní akce;společenské akce;mladý smolivec;volnočasové aktivity;event;event marketing;marketing obcí
Klíčová slova v dalším jazyce: cultural events;sporting events;social events;mladý smolivec;leisure activities;event;event marketing;marketing of municipalities
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení volnočasových aktivit v obci Mladý Smolivec a jejích částech (obcích Budislavice, Dožice, Mladý Smolivec, Radošice a Starý Smolivec). Autorka zkoumá nabídku kulturních, sportovních a společenských akcí v této lokalitě a jejich vnímání místními obyvateli. Součástí práce je zhodnocení výsledků dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjistit postoj místních obyvatel k realizovaným akcím a jejich případné návrhy pro další období. Závěrečná část práce obsahuje návrh na realizaci nové kulturní a sportovně-kulturní akce pro široké spektrum cílových skupin, organizované dle zvyklostí v oblasti Mladého Smolivce.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on the evaluation of leisure activities in the village of Mladý Smolivec and its parts (Budislavice, Dožice, Mladý Smolivec, Radošice and Starý Smolivec). The authoress examines the range of cultural, sporting and social events in this location, as well as their perception by the local residents. The thesis evaluates the results of the questionnaire survey, whose aim was to find out the attitude of the local residents to the organised events, and their suggestions for the following period. The final part of the thesis presents a proposal for the implementation of a new cultural and sporting-cultural event intended for a wide spectrum of target groups and organised in compliance with the customs of the area of Mladý Smolivec.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Cerna Karolina.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerna_v.pdfPosudek vedoucího práce702,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerna_o.pdfPosudek oponenta práce731,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerna_p.pdfPrůběh obhajoby práce210,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29050

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.