Title: Kulturní, sportovní a společenské akce a jejich význam pro obec Mladý Smolivec
Other Titles: Cultural, sporting and social events and their importance for the community Mladý Smolivec
Authors: Černá, Karolína
Advisor: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Referee: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29050
Keywords: kulturní akce;sportovní akce;společenské akce;mladý smolivec;volnočasové aktivity;event;event marketing;marketing obcí
Keywords in different language: cultural events;sporting events;social events;mladý smolivec;leisure activities;event;event marketing;marketing of municipalities
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení volnočasových aktivit v obci Mladý Smolivec a jejích částech (obcích Budislavice, Dožice, Mladý Smolivec, Radošice a Starý Smolivec). Autorka zkoumá nabídku kulturních, sportovních a společenských akcí v této lokalitě a jejich vnímání místními obyvateli. Součástí práce je zhodnocení výsledků dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjistit postoj místních obyvatel k realizovaným akcím a jejich případné návrhy pro další období. Závěrečná část práce obsahuje návrh na realizaci nové kulturní a sportovně-kulturní akce pro široké spektrum cílových skupin, organizované dle zvyklostí v oblasti Mladého Smolivce.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the evaluation of leisure activities in the village of Mladý Smolivec and its parts (Budislavice, Dožice, Mladý Smolivec, Radošice and Starý Smolivec). The authoress examines the range of cultural, sporting and social events in this location, as well as their perception by the local residents. The thesis evaluates the results of the questionnaire survey, whose aim was to find out the attitude of the local residents to the organised events, and their suggestions for the following period. The final part of the thesis presents a proposal for the implementation of a new cultural and sporting-cultural event intended for a wide spectrum of target groups and organised in compliance with the customs of the area of Mladý Smolivec.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Cerna Karolina.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
Cerna_v.pdfPosudek vedoucího práce702,09 kBAdobe PDFView/Open
Cerna_o.pdfPosudek oponenta práce731,18 kBAdobe PDFView/Open
Cerna_p.pdfPrůběh obhajoby práce210,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29050

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.