Název: Bezbariérový cestovní ruch ve zvoleném mikroregionu
Další názvy: Barrier free tourism in chosen mikroregion
Autoři: Koubková, Klára
Vedoucí práce/školitel: Ovesleová Hana, Mgr. Ph.D.
Oponent: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29055
Klíčová slova: bezbariérový;cestovní ruch;přístupnost
Klíčová slova v dalším jazyce: barrier free;tourism;accessibility
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je bezbariérový cestovní ruch ve zvoleném mikroregionu. Cílem této práce je zjistit a popsat, zda a jakým způsobem Magistrát města České Budějovice podporuje bezbariérový cestovní ruch města a navrhnout vylepšení či rozšíření těchto aktivit. Práce nejprve objasňuje pojem přístupný cestovní ruch, poté vymezuje fyzické bariéry v cestovním ruchu a následně i cílovou skupinu, kterou jsou vozíčkáři. Dále charakterizuje vybraný mikroregion, kterým je město České Budějovice. Práce se zaměřuje na rozšíření bezbariérové mapy města. Pomocí sestavených dotazníků a formulářů byly nové objekty zpracovány a ohodnoceny. V závěru jsou pak uvedena doporučení pro optimalizaci mapy i bezbariérového cestovního ruchu v Českých Budějovicích.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this bachelor thesis is barrier free tourism in a chosen microregion. The aim of this paper is to find out and describe whether and how town council supports the free barrier tourism in the town and to suggest improvements or enlargement of these activities. At first the accessible tourism is clarified in this thesis and then physical barriers in accessible tourism are defined. The target group are wheelchair users and they are defined afterwards. Next the chosen region is described, which is the town České Budějovice. The thesis is focused on expanding barrier-free town map. New objects were processed and evaluated by using created questionnaires and forms. Improvements in map and in free barrier tourism in České Budějovice will be suggested at the end of this thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Koubkova_Klara.pdfPlný text práce2,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koubkova_v.pdfPosudek vedoucího práce234,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koubkova_o.pdfPosudek oponenta práce767,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koubkova_p.pdfPrůběh obhajoby práce230,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29055

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.