Title: Analýza nákupních možností a nákupního chování zákazníků v Tlučné
Other Titles: Analysis of shopping possibilities and customer behavior in Tlučná
Authors: Růžička, Martin
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Mičík Michal, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29072
Keywords: nákupní chování;obchodní vybavenost;zákazník;tlučná
Keywords in different language: customer behavior;retail facilities;customer;tlučná
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na nákupní chování a možnosti zákazníků v Tlučné. Nejprve práce vymezuje jednotlivé typy maloobchodních prodejen a možnosti prodeje mimo prodejny se zaměřením na aktuální trendy v oblasti prodeje potravin online. Dále se práce zabývá nákupním chováním zákazníků a faktory, které ho ovlivňují. Také uvádí metody výzkumu použitelné k analýze nákupní situace. Následně je popsána obchodní vybavenost obce Tlučná a vybavenost jejího okolí. V poslední části je zpracování dotazníkového šetření, jež zkoumá preference obyvatel v Tlučné. Výsledkem je především určení jejich hlavního nákupního místa a prodejny, ve které nejčastěji uskutečňují svůj nákup.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on customer behavior and shopping possibilities in Tlučná. At first this thesis defines each type of retail store and sales possibilities of non-store retail with focus on current trends in e-commerce of grocery. This thesis describes customer purchasing behavior and factors that influence it. This thesis also focuses on research methods that can be used to analyze a shopping situation. The next part describes retail facilities in both Tlučná and the surrounding areas. The last part contains results of a survey that was used to examine shopping preferences of Tlučná's inhabitants. This thesis determines a shopping place and a store, where most of the inhabitants of Tlučná do their shopping.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Ruzicka.pdfPlný text práce2,47 MBAdobe PDFView/Open
Ruzicka_v.pdfPosudek vedoucího práce677,85 kBAdobe PDFView/Open
Ruzicka_o.pdfPosudek oponenta práce603,5 kBAdobe PDFView/Open
Ruzicka_p.pdfPrůběh obhajoby práce213,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29072

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.