Title: Činnost a marketingové aktivity vybrané kulturní památky
Other Titles: Marketing activities of a selected cultural monument
Authors: Srbová, Michala
Advisor: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Referee: Ovesleová Hana, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29073
Keywords: marketing;kulturní památka;marketingový mix;zámek ratibořice;situační analýza
Keywords in different language: marketing;cultural monument;marketing mix;chateau ratibořice;situation analysis
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku marketingu památkových objektů. Cílem práce je popsat činnosti a analyzovat marketingové aktivity státního zámku Ratibořice a národní kulturní památky Babiččino údolí, zhodnotit poznatky a formulovat doporučení na zlepšení současné situace. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou definovány marketing, marketingový mix, situační analýza a další pojmy. Praktické část obsahuje popis činností a nabízených služeb zámku, marketingový mix a situační analýzu včetně SWOT analýzy. Na základě zjištěných informací je v poslední kapitole předložen návrh na zlepšení marketingové komunikace, například vytvoření profilů na sociálních sítích, přijmutí pracovníků marketingu či zařazení speciálních prohlídek pro základní a střední školy do nabídky služeb.
Abstract in different language: Bachelor thesis is aimed at the problems of cultural monument marketing. The goal of this thesis is to describe the activities and analyse marketing activities of chateau Ratibořice and the national cultural heritage Babiččino údolí, to evaluate the findings and to formulate recommendations for improvement of the current situation. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part terms such as marketing, marketing mix and situation analysis are defined. The practical part covers the description of activities and offered services of the chateau, marketing mix and situation analysis including the SWOT analysis. On the basis of the findings there is, in the last chapter, a proposal that should improve marketing communication. Some of the suggestions are creating social media profiles, hiring a marketing manager or inclusion of special guided tours for primary schools and secondary schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Srbova.pdfPlný text práce2,6 MBAdobe PDFView/Open
Srbova_v.pdfPosudek vedoucího práce583,26 kBAdobe PDFView/Open
Srbova_o.pdfPosudek oponenta práce183,16 kBAdobe PDFView/Open
Srbova_p.pdfPrůběh obhajoby práce186,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29073

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.