Title: Diverzifikace ekonomiky Saúdské Arábie
Other Titles: Diversification of Saudi Arabia's economy
Authors: Kozak, Miroslav
Advisor: Sobotková Veronika, Mgr. Ph.D.
Referee: Křížek Daniel, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29119
Keywords: diverzifikace;saúdská arábie;ekonomika;vize 2030;ekonomická města;král salmán;král abdallah;muhammad bin salmán
Keywords in different language: diversification;saudi arabia;economy;vision 2030;economic cities;king salman;king abdallah;muhammad bin salman
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis procesu diverzifikace ekonomiky v Saúdské Arábii. Zkoumá jednotlivé metody vlády,které mají zmenšit závislost této země na ropě a s časovým odstupem hodnotí jejich úspěšnost. Zaměřuje se také na současná vládní opatření do budoucna.
Abstract in different language: This bachelory thesis focuses on diversification process in Saudi Arabia. Analyses individual gouverment methods that are to reduce country's dependence on oil and after some time to evaluate their successfulness.It also focuses on present gouverment steps to the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Kozak.PDFPrůběh obhajoby práce96,95 kBAdobe PDFView/Open
V-Kozak.pdfPosudek vedoucího práce170,31 kBAdobe PDFView/Open
O-Kozak.PDFPosudek oponenta práce165,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29119

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.