Title: Teoretický výzkum spektroskopických, elektronických a magneticýych vlastností nových nískodimensionálnch sysémů
Other Titles: Theoretical investigations of spectroscopic, electronic and magnetic properties of new low dimensional systems
Authors: Khan, Wilayat
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29129
Keywords: dssc;proces dělení vody;optoelektronické vlastnosti;spektroskopické vlastnosti
Keywords in different language: dssc;water splitting process;optoelectronic properties;spectroscopic properties
Abstract: V této práci byly zkoumány důležité aspekty fotokatalytických materiálů, jako je Nb3O7 (OH) a Fe2O3, jako je elektronická struktura, zakázané pásmo, optoelektronické a spektroskopické vlastnosti. Účinky dopingových prvků v těchto materiálech byly rovněž zkoumány. Tyto vlastnosti byly vypočteny pomocí an ab initio kvantového mechanického přístupu. Vypočítaná mezera optického proužku a spektroskopické vlastnosti mají pěknou shodu s experimentálními daty. Byly vypočítány za použití funkční hustoty Becke-Johnson modifikované Tran-Blaha. U dopovaného Nb3O7 (OH) byly pozorovány malé, ale důležité změny v optoelektronických a spektroskopických vlastnostech, neboť dopingový prvek zvyšuje optickou absorpci. Zakázané pásmo bylo analyzováno a popsáno v Sn-Fe2O3. Úloha elektrického dipólového přechodu byla popsána poprvé v FeTiO3
Abstract in different language: The important aspects of photocatalytic materials like Nb3O7(OH) and Fe2O3 were investigated in this thesis, like the electronic structure, band gap, optoelectronic and spectroscopic properties. The effects of the doping elements in these materials were also investigated. These properties were calculated using ab initio quantum mechanical approach. The calculated optical band gap and spectroscopic properties have nice agreement with the experimental data. These were calculated using the Tran-Blaha modified Becke-Johnson density functional. For doped Nb3O7(OH), a minor but important changes in the optoelectronic and spectroscopic properties was observed like an increase in the optical absorption was devoted to the doping element. Intermediate band were analyzed and described in Sn-Fe2O3. The role of electric dipole transition was described for the first time in FeTiO3.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhD_Thesis.pdfPlný text práce66,85 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele W.Khan.pdfPosudek vedoucího práce80,64 kBAdobe PDFView/Open
posudky W.Khan.pdfPosudek oponenta práce191,19 kBAdobe PDFView/Open
zapis W.Khan.pdfPrůběh obhajoby práce82,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29129

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.