Název: Teoretický výzkum spektroskopických, elektronických a magneticýych vlastností nových nískodimensionálnch sysémů
Další názvy: Theoretical investigations of spectroscopic, electronic and magnetic properties of new low dimensional systems
Autoři: Khan, Wilayat
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29129
Klíčová slova: dssc;proces dělení vody;optoelektronické vlastnosti;spektroskopické vlastnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: dssc;water splitting process;optoelectronic properties;spectroscopic properties
Abstrakt: V této práci byly zkoumány důležité aspekty fotokatalytických materiálů, jako je Nb3O7 (OH) a Fe2O3, jako je elektronická struktura, zakázané pásmo, optoelektronické a spektroskopické vlastnosti. Účinky dopingových prvků v těchto materiálech byly rovněž zkoumány. Tyto vlastnosti byly vypočteny pomocí an ab initio kvantového mechanického přístupu. Vypočítaná mezera optického proužku a spektroskopické vlastnosti mají pěknou shodu s experimentálními daty. Byly vypočítány za použití funkční hustoty Becke-Johnson modifikované Tran-Blaha. U dopovaného Nb3O7 (OH) byly pozorovány malé, ale důležité změny v optoelektronických a spektroskopických vlastnostech, neboť dopingový prvek zvyšuje optickou absorpci. Zakázané pásmo bylo analyzováno a popsáno v Sn-Fe2O3. Úloha elektrického dipólového přechodu byla popsána poprvé v FeTiO3
Abstrakt v dalším jazyce: The important aspects of photocatalytic materials like Nb3O7(OH) and Fe2O3 were investigated in this thesis, like the electronic structure, band gap, optoelectronic and spectroscopic properties. The effects of the doping elements in these materials were also investigated. These properties were calculated using ab initio quantum mechanical approach. The calculated optical band gap and spectroscopic properties have nice agreement with the experimental data. These were calculated using the Tran-Blaha modified Becke-Johnson density functional. For doped Nb3O7(OH), a minor but important changes in the optoelectronic and spectroscopic properties was observed like an increase in the optical absorption was devoted to the doping element. Intermediate band were analyzed and described in Sn-Fe2O3. The role of electric dipole transition was described for the first time in FeTiO3.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KMM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
PhD_Thesis.pdfPlný text práce66,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek skolitele W.Khan.pdfPosudek vedoucího práce80,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudky W.Khan.pdfPosudek oponenta práce191,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
zapis W.Khan.pdfPrůběh obhajoby práce82,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29129

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.