Název: Metodické listy pro předměty doktorského studijního programu P6208 Ekonomika a management Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni
Autoři: Dvořáková, Lilia
Basl, Josef
Cimler, Petr
Eger, Ludvík
Egerová, Dana
Gangur, Mikuláš
Jakubíková, Dagmar
Plevný, Miroslav
Pokrivčák, Ján
Preis, Jiří
Taušl Procházková, Petra
Vacek, Jiří
Toncarová, Helena
Citace zdrojového dokumentu: DVOŘÁKOVÁ, Lilia a kolektiv. Metodické listy pro předměty doktorského studijního programu P6208 Ekonomika a management Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. 1. vyd. Plzeň: Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni, 2018. 100 s. ISBN 978-80-261-0759-0.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: monografie
book
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/On-line.html
http://hdl.handle.net/11025/29131
ISBN: 978-80-261-0759-0
Klíčová slova: studenti vysokých škol;metodická příručka;ekonomie;doktorské studium
Klíčová slova v dalším jazyce: university students;methodical guide;economy;doctor's studies
Abstrakt: Publikace Metodické listy pro předměty doktorského studijního programu P6208 Ekonomika a management představuje aktuální stav zaměření a obsahu doktorského studijního programu na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni v kreditním systému studia. V publikaci jsou představeny cíle, detailní obsah, literatura, počet kreditů, způsob absolvování a požadavky na studium povinných, povinně-volitelných a volitelných předmětů čtyřletého doktorského studijního programu včetně časového doporučení pro zařazení předmětu do studijního plánu studenta doktorského studijního programu. Metodické listy k jednotlivým předmětům reagují na informační potřeby studentů doktorského studijního programu v kreditním systému studia a ve svém celkovém obsahu reagují na současné požadavky na výzkumnou, vývojovou, pedagogickou a tvůrčí činnost studentů doktorského studia.
Práva: © Lilia Dvořáková
Vyskytuje se v kolekcích:Monografie a kolektivní monografie / Monographs and collective monographs (KFU)
Přírodní vědy / Natural science
Monografie / Monographs

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dvorakova.pdfPlný text1,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29131

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.