Title: Globální bifurkace pro jistou třídu soustav eliptických PDR s nelinearitou typu "semipoziton"
A global bifurcation result for a class of semipositone elliptic systems
Authors: Chhetri, Maya
Girg, Petr
Citation: CHHETRI, M., GIRG, P. A global bifurcation result for a class of semipositone elliptic systems. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2017, roč. 453, č. 1, s. 255-270. ISSN 0022-247X.
Issue Date: 2017
Publisher: Elsevier
Document type: preprint
preprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/29276
ISSN: 0022-247X
Keywords: systémy eliptických PDR;semipozitony;globální bifurkace;Fučíkovo spektrum
Keywords in different language: systems of elliptic PDEs;semipositone problems;global bifurcation;Fučík spectrum
Abstract: V článku se zabýváme jistou třídou soustav eliptických PDR závisejících na parametru s nelinearitou typu "semipoziton". K jejich studiu používáme teorii bifurkací. Podařilo se nám ukázat, že množina řešení obsahuje dvě disjunktní neomezené souvislé komponenty. V článku diskutujeme nodální vlastnosti řešení na těchto komponentách. Na závěr, jakožto důsledek těchto bifurkačních výsledků, dokážeme existenci a násobnost řešení v situaci, kdy se bifurkační parametr nalézá v blízkosti jednoduchého vlastního čísla asociovaného problému na vlastní čísla.
Abstract in different language: We study a class of semipositone elliptic systems depending on a parameter using bifurcation theory. We show that there are two disjoint unbounded connected components of the solution set and discuss the nodal properties of solutions on these components. Finally, as a consequence of these results, we infer the existence and multiplicity of solutions for the bifurcation parameter in a neighborhood containing the simple eigenvalue of the associated eigenvalue problem.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
Preprinty / Preprints (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Chhetri_Girg_Preprint_Revised.pdf380,48 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29276

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD