Title: Vyšetřování tlakových fázových přechodů materiálů solárních článků CdSe1-xTex slitiny: jedno- a dvourozměrné vyhledávání DFT výpočtu
Investigation of pressure-induced phase transitions of the solar cell materials CdSe1¡xTex alloys: one- and two-dimensional search DFT calculation
Authors: Al-Jaary, Ali H. Reshak
Jamal, Morteza
Citation: AL-JAARY, A. H. R., JAMAL, M. Investigation of pressure-induced phase transitions of the solar cell materials CdSe1¡xTex alloys: one- and two-dimensional search DFT calculation. Phase transitions, 2017, roč. 90, č. 12, s. 1155-1166. ISSN 0141-1594.
Issue Date: 2017
Publisher: Taylor & Francis
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29288
ISSN: 0141-1594
Keywords: Elektronické materiály;Anorganické sloučeniny;Optické materiály;Polovodiče;krystal strukturatura
Keywords in different language: Electronic materials;inorganic compounds;optical materials;semiconductors;crystal structure
Abstract: Gibbsův skript v metodě all-electron full potential linearized augmented plane wave (FP-LAPW) byl použit pro výpočet tlakového fázového přechodu při nulové teplotě pro vybrané fáze.
Abstract in different language: Gibbs script within the all-electron full potential linearized augmented plane wave (FP-LAPW) method has been used to calculate pressure-induced phase transition at zero temperature for selected phases.
Rights: Plný text není přístupný.
© Taylor & Francis
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ali_CrF3-JALCOM-16.pdf4,05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29288

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD