Title: Identifikace systémů a filtrace
Authors: Duník, Jindřich
Citation: DUNÍK, Jindřich. Identifikace systémů a filtrace. 2. přeprac. a rozšíř. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. 103, 116 s. ISBN 978-80-261-0775-0.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: monografie
book
URI: http://hdl.handle.net/11025/29322
ISBN: 978-80-261-0775-0
ISBN 978-80-261-0940-2
Keywords: skripta;matematické modelování;identifikace;estimace
Keywords in different language: textbook;mathematical modeling;identification;estimation
Rights: © Jindřich Duník - Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Monografie a kolektivní monografie / Monographs and collective monographs (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duník.pdfPlný text4,08 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29322

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.