Title: Analýza dvoufázového proudění v průtočné části radiálního kompresoru
The analysis of the flow with water injection in a centrifugal compressor stage using CFD simulation
Authors: Tomášek, Michal
Matas, Richard
Syka, Tomáš
Citation: TOMÁŠEK, M., MATAS, R., SYKA, T. The analysis of the flow with water injection in a centrifugal compressor stage using CFD simulation. In 36th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermodynamics. NY: American Institute of Physics Publishing, 2017. s. 1-5. ISBN 978-0-7354-1572-0 , ISSN 0094-243X.
Issue Date: 2017
Publisher: American Institute of Physics Publishing
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85030770408
http://hdl.handle.net/11025/29497
ISBN: 978-0-7354-1572-0
ISSN: 0094-243X
Keywords: přímé chlazení;CFD simulace;radiální kompresor
Keywords in different language: direct cooling;CFD simulation;radial compressor
Abstract: Článek se zabývá principem přímého chlazení stlačovaného plynu v odstředivém kompresoru na základě odpařování přidané tekuté fáze v kanále za oběžným kolem. Snížení teploty plynu je dosaženo tím, že se získá teplo potřebné pro odpařování kapalné fáze. Vliv přídavné kapalné fáze na parametry proudového pole se porovnává s ideální simulací plynu ve vymezené oblasti a se stejnými okrajovými podmínkami.
Abstract in different language: The article deals with the principle of direct cooling of the pressure gas in a centrifugal compressor based on evaporation of the additional fluid phase in a control domain. A decrease of the gas temperature is reached by taking the heat, which is required for evaporation of the fluid phase. The influence of additional fluid phase on the parameters of the multiphase flow is compared with the ideal gas simulation in the defined domain and with the same boundary conditions.
Rights: Plný text není přístupný.
© American Institute of Physics Publishing
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (MIS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1.5004378_Matas.pdf405,91 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29497

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD