Title: Odhad nákladů vlastního kapitálu jako východiska pro stanovení hodnoty podniku
Other Titles: Cost of equity evaluation as a starting point total value business determination
Authors: Chvojan, Petr
Citation: Trendy v podnikání = Business trends : vědecký časopis Fakulty ekonomické ZČU v Plzni. 2017, č. 4, s. 20-26.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29776
ISSN: 1805-0603
Keywords: stavebnicová metoda;CAPM;WACC;náklady vlastního kapitálu
Keywords in different language: build-up method;CAPM;WACC;cost of equity
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 4 (2017)
Číslo 4 (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4-2017-clanek-3.pdfPlný text545,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29776

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.