2017

Kolekce

22 items
10 items

Recent Submissions

Chlopčík, Tomáš
Analýza trhu kotlů na tuhá paliva, jeho regulace a kotlíkové dotace


Pokyny pro autory příspěvků

Vacek, Jiří
On the road: from industry 4.0 to society 4.0

The contribution builds on the desk research approach based mainly on studies performed by leading world ́s consultancies and agencies as the World Economic Forum, the World Bank and others, academic research performed e.g. at MIT and Harvard Busi...

Kolingerová, Tereza
Holandský test cenové citlivosti: případová studie

The paper is focused on research of price sensitivity with the use of Van Westendorp Price Sensivitity test. Researched product is coffee latte flavored with marshmallow cafe networks like CrossCafe and the target group are college students in Pilsen. The aim of ...

Chvojan, Petr
Odhad nákladů vlastního kapitálu jako východiska pro stanovení hodnoty podniku