Title: Hamiltonovské vlastnosti 3-souvislých grafů bez indukovaných podgrafů K(1,3) a hourglass
Hamiltonian properties of 3-connected {claw,hourglass}-free graphs
Authors: Ryjáček, Zdeněk
Vrána, Petr
Xiong, Liming
Citation: RYJÁČEK, Z., VRÁNA, P., XIONG, L. Hamiltonian properties of 3-connected {claw,hourglass}-free graphs. DISCRETE MATHEMATICS, 2018, roč. 341, č. 6, s. 1806-1815. ISSN: 0012-365X
Issue Date: 2018
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29792
ISSN: 0012-365X
Keywords: Bez K(1,3);hourglass;hamiltonovský;hamiltonovsky souvislý;nejdelší kružnice;zakázaný podgraf;stupňová podmínky
Keywords in different language: Claw-free;hourglass-free;hamiltonian;Hamilton-connected;circumference;forbidden subgraph;degree condition
Abstract: V článku kazujeme, že některé postačující podmínky pro hamiltonovské vlastnosti grafů bez K(1,3) mohou být podstatně zesíleny za předpiokladu, že G neobsahuje indukovaný podhraf typu hourglass (kde hourglass je graf s posloupností stupňů 4, 2, 2, 2, 2).
Abstract in different language: We show that some sufficient conditions for hamiltonian properties of claw-free graphs can be substantially strengthened under an additional assumption that G is hourglass-free (where hourglass is the graph with degree sequence 4, 2, 2, 2, 2).
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1-s2.0-S0012365X17303801-main.pdf448,28 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29792

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD