Title: Modelování perfúze na perfúzního CT vyšetření jater
Authors: Brašnová, Jaroslava
Rohan, Eduard
Lukeš, Vladimír
Citation: RENDL, Jan ed. Studentská vědecká konference: magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, květen 2018, Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 7-8. ISBN 978-80-261-0790-3.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/29800
http://svk.fav.zcu.cz/download/sbornik_svk_2018.pdf
ISBN: 978-80-261-0790-3
Keywords: perfúze jater;perfúzní počítačová tomografie;počítačové modelování
Keywords in different language: hepatic perfusion;perfusion computed tomography;computer modelling
Abstract: Příspěvek se zabývá modelováním perfúze jater a jejich perfúzního CT vyšetření. K numerické implementaci představených modelů byla využita metoda konečných prvků a metoda konečných objemů v softwarech SfePy a MATLAB.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Studentská vědecká konference 2018-magisterské a doktorské studijní programy
Studentská vědecká konference 2018-magisterské a doktorské studijní programy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brasnova.pdfPlný text466,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29800

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.