Title: Identifikace parametrů při modelování stárnutí a poškození pryže
Authors: Heczko, Jan
Kottner, Radek
Citation: RENDL, Jan ed. Studentská vědecká konference: magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, květen 2018, Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 13-14. ISBN 978-80-261-0790-3.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/29803
http://svk.fav.zcu.cz/download/sbornik_svk_2018.pdf
ISBN: 978-80-261-0790-3
Keywords: modelování materiálu;stárnutí;poškození;pryž
Keywords in different language: material modelling;aging;demaging;rubber
Abstract: Příspěvek se zabývá modelováním pryžových součástek pomocí tzv. dynamic-network modelu, Nauman (2016). Tento materiálový model zohledňuje nelineární závislost napětí na deformaci, teplotní závislost, změnu mechanických vlastností vlivem chemického stárnutí, pokles tuhosti vlivem cyklického zatěžování a trvalé deformace. Všechny tyto jevy lze v různé míře pozorovat u různých materiálů, a to jak na reálných součástkách v provozu tak při laboratorních zkouškách. Zásadním pojmem uvedeného modelu je trvalá deformace, která se mění v závislosti na čase a aktuální deformaci. Napětí je potom závislé nikoliv na aktuální deformaci, ale rozdílu aktuální a trvalé deformace.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Studentská vědecká konference 2018-magisterské a doktorské studijní programy
Studentská vědecká konference 2018-magisterské a doktorské studijní programy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Heczko.pdfPlný text307,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29803

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.