Název: Identifikace parametrů při modelování stárnutí a poškození pryže
Autoři: Heczko, Jan
Kottner, Radek
Citace zdrojového dokumentu: Studentská vědecká konference 2018 - magisterské a doktorské studijní programy: sborník rozšířených abstraktů, s. 13-14.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://hdl.handle.net/11025/29803
ISBN: 978-80-261-0790-3
Klíčová slova: modelování materiálu;stárnutí;poškození;pryž
Klíčová slova v dalším jazyce: material modelling;aging;demaging;rubber
Abstrakt: Příspěvek se zabývá modelováním pryžových součástek pomocí tzv. dynamic-network modelu, Nauman (2016). Tento materiálový model zohledňuje nelineární závislost napětí na deformaci, teplotní závislost, změnu mechanických vlastností vlivem chemického stárnutí, pokles tuhosti vlivem cyklického zatěžování a trvalé deformace. Všechny tyto jevy lze v různé míře pozorovat u různých materiálů, a to jak na reálných součástkách v provozu tak při laboratorních zkouškách. Zásadním pojmem uvedeného modelu je trvalá deformace, která se mění v závislosti na čase a aktuální deformaci. Napětí je potom závislé nikoliv na aktuální deformaci, ale rozdílu aktuální a trvalé deformace.
Vyskytuje se v kolekcích:Studentská vědecká konference 2018-magisterské a doktorské studijní programy

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Heczko.pdfPlný text307,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29803

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.