Název: Application of data dependent discrete Laplacian
Autoři: Dvořák, Jan
Citace zdrojového dokumentu: Studentská vědecká konference 2018 - magisterské a doktorské studijní programy: sborník rozšířených abstraktů, s. 36-37.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://hdl.handle.net/11025/29814
ISBN: 978-80-261-0790-3
Klíčová slova: počítačové zpracování obrazu;Laplaceův operátor;komprese mřížky
Klíčová slova v dalším jazyce: computer image processing;Laplace operator;mesh compression
Abstrakt v dalším jazyce: Laplace operator is extensively used in geometry processing. In the continuous setting, it is very well understood. It has also some quite interesting properties. Its generalization to the discrete case is, however, ambiguous. Various discretizations exist, differing mainly in the weights used in the discretized formula. Each of the discretizations preserves a different subset of properties (or their discrete equivalents) of the smooth Laplace operator. It can be proven, that no discretization can preserve a certain set of those properties at once. This makes each discretization suitable for different purposes. As part of this work, a new discretization of the Laplace operator is proposed, minimizing the lengths of differential coordinates used in the compression of dynamic triangle meshes. It is based on the assumption, that such minimization of lengths should cause a decrease of the entropy of the encoded data. It has one other big advantage over other discretizations that require the geometry information - it can be constructed from geometry of more than one mesh without requiring any complex analysis of the shapes of those meshes.
Vyskytuje se v kolekcích:Studentská vědecká konference 2018-magisterské a doktorské studijní programy

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dvorak.pdfPlný text420,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29814

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.