Title: Implementace lattice Boltzmannovy metody pro simulaci nestlačitelných vazkých kapalin
Authors: Halama, Aleš
Citation: RENDL, Jan ed. Studentská vědecká konference: bakalářské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, květen 2019, Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 8-9. ISBN 978-80-261-0789-7.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/29842
svk.fav.zcu.cz/download/sbornik_svkb_2018.pdf
ISBN: 978-80-261-0789-7
Keywords: výpočetní dynamika tekutin;Lattice Boltzmannova metoda;nestlačitelné kapaliny;vazké kapaliny
Keywords in different language: computational fluid dynamics;Lattice Boltzmann method;incompressible fluids;viscous fluids
Abstract: Computational fluid dynamics (CFD) je neodmyslitelnou částí mechaniky. Téměř všechno kolem nás je obklopeno tekutinami, které proudí podle svého chrakteru. CFD nachází široké využití v leteckém průmyslu, medicíně, meteorologii a hyddrodynamickém průmyslu. S rostoucími požadavky klientů se v této době klade důraz na jednoduchost a časovou nenáročnost výpočtů. Takovýmto požadavkům spolehlivě vyhovuje lattice Boltzmannova metoda, která je považována za seriózní alternativu k dnes tradičně používaným metodám jako FVM nebo FEM.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Studentská vědecká konference 2018-bakalářské studijní programy
Studentská vědecká konference 2018-bakalářské studijní programy
Studentská vědecká konference 2018-bakalářské studijní programy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Halama.pdfPlný text396,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29842

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.