Title: Torzní kmitání vysokorychlostního pohonu kolejového vozidla
Authors: Halama, Pavel
Citation: RENDL, Jan ed. Studentská vědecká konference: bakalářské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, květen 2019, Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 10-11. ISBN 978-80-261-0789-7.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/29843
svk.fav.zcu.cz/download/sbornik_svkb_2018.pdf
ISBN: 978-80-261-0789-7
Keywords: matematické modelování;metoda konečných prvků;kolejová vozidla;pohonné jednotky
Keywords in different language: mathematic modelling;finite element method;rolling stock;drive units
Abstract: Práce se zabývá modelováním torzního kmitání hřídelových soustav metodou konečných prvků. Předpokládá se stálý záběr ozubených kol bez ztráty kontaktu. Jsou setaveny dva lineární matematické modely popisující torzní kmity pohonné jednotky p a pohonné jednotky s kontaktem kolo - kolejnice k. Matematické modely jsou využity pro stanovení základních dynamických vlastností pohonu a dále je zkoumán vliv kinematických úchylek v ozubení zubových vazeb na torzní dynamiku pohonu.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Studentská vědecká konference 2018-bakalářské studijní programy
Studentská vědecká konference 2018-bakalářské studijní programy
Studentská vědecká konference 2018-bakalářské studijní programy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Halama_P.pdfPlný text2,29 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29843

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.