Title: Modelování ložisek s naklápěcími segmenty
Authors: Houdek, Václav
Citation: RENDL, Jan ed. Studentská vědecká konference: bakalářské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, květen 2019, Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 14-15. ISBN 978-80-261-0789-7.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/29844
svk.fav.zcu.cz/download/sbornik_svkb_2018.pdf
ISBN: 978-80-261-0789-7
Keywords: matematické modelování;ložiska s naklápěcími segmenty;multi-body software;AVL Excite
Keywords in different language: mathematic modelling;bearings with tilting segments;multi-body software;AVL Excite
Abstract: Ložiska s naklápěcími segmenty mají oproti kluzkým ložiskům s pevnou geometrií několik výhod. Hlavní výhodou je bezpochyby vyšší obvodová rychlost čepu hřídele. Ložiska s naklápěcími segmenty mohou pracovat při obvodových rychlostech přes 100 m/s. Zároveň mají vysokou tuhost i tlumení. Nevýhodou je jeich konstrukční složitost. Mezi základní charakteristiky kluzných ložisek patří koeficienty vyjadřující tuhost a tlumení ložiska. Pro jejich výpočet bylo potřeba sestavit komplikované výpočetní modely. Většina dodnes užívaných výpočetních modelů je založena na rovnici sestavené v r. 1886 profesorem Osbournem Reynoldsem. Tento příspěvek je proto soustředěn na vytvoření metodiky modelování těchto ložisek v multibody softwaru.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Studentská vědecká konference 2018-bakalářské studijní programy
Studentská vědecká konference 2018-bakalářské studijní programy
Studentská vědecká konference 2018-bakalářské studijní programy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Houdek.pdfPlný text300,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29844

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.