Title: Šíření elastických nestacionárních vln v 1D heterogenním prostředí
Authors: Kaba, Ondřej
Citation: RENDL, Jan ed. Studentská vědecká konference: bakalářské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, květen 2019, Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 16-17. ISBN 978-80-261-0789-7.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/29846
svk.fav.zcu.cz/download/sbornik_svkb_2018.pdf
ISBN: 978-80-261-0789-7
Keywords: šíření napěťových vln;elastická tyč;Laplaceova transformace
Keywords in different language: propagation of voltage waves;elastic rod;Laplace's transformation
Abstract: V této práci se podařilo odvodit vztahy popisující šíření elastických vln v tenké heterogenní tyči složené ze tří různých materiálů. Díky rychlosti vyčíslení těchto vztahů lze získané výsledky využít pro efektivní řešení inverzních úloh, jako např. identifikace materiálových parametrů a tvaru budícího impulsu.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Studentská vědecká konference 2018-bakalářské studijní programy
Studentská vědecká konference 2018-bakalářské studijní programy
Studentská vědecká konference 2018-bakalářské studijní programy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaba.pdfPlný text287,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29846

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.