Title: Propagace nejistoty v úloze sledování polohy pohybujících se objektů
Authors: Krejčí, Jan
Citation: RENDL, Jan ed. Studentská vědecká konference: bakalářské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, květen 2019, Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 41-42. ISBN 978-80-261-0789-7.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/29863
svk.fav.zcu.cz/download/sbornik_svkb_2018.pdf
ISBN: 978-80-261-0789-7
Keywords: reálné dynamické systémy;nejistota;stochastický proces
Keywords in different language: real dynamic systems;uncertainity;stochastic process
Abstract: Práce by měla sloužit jako podklad pro výběr vhodné metody propagace nejistoty v rámci konkrétního problému. Naleznete v ní konkrétní výsledky ze dvou testovacích modelů vytvořených podle DeMars et al. (2013) reprezentující pohyb objektů po oběžné dráze Země. Výslekdy jsou porovnávány pomocí zvolené míry přesnosti (likelihood agreement measure) a pomocí vizualizace výsledných hustot pravděpodobnosti. Nechybí také přibližná výpočetní náročnost metod.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Studentská vědecká konference 2018-bakalářské studijní programy
Studentská vědecká konference 2018-bakalářské studijní programy
Studentská vědecká konference 2018-bakalářské studijní programy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krejci.pdfPlný text307,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29863

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.