Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČermák, Roman
dc.contributor.authorMuchna, Zdeněk
dc.contributor.refereeVlček, Martin
dc.date.accepted2012-08-21
dc.date.accessioned2013-11-05T12:01:12Z
dc.date.available2011-09-19cs
dc.date.available2013-11-05T12:01:12Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-29
dc.identifier41491
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2987
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá stručnou rešerší v oblasti pohonného ústrojí silničních vozidel a popisuje trendy v jeho vývoji. Dále je vysvětleno dynamické vyvážení a provedena ukázka simulace dynamiky klikového ústrojí dvouválcového spalovacího motoru s protiběžnými písty v softwaru FEV Virtual Engine. Závěrem je zhodnocen přínos simulačního programu v konstrukci spalovacích motorů.cs
dc.format47 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmodelovánícs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectpohoncs
dc.subjectdynamikacs
dc.subjectklikový mechanismuscs
dc.subjectspalovací motorcs
dc.subjectmotor s protiběžnými pístycs
dc.subjectFEV Virtual Enginecs
dc.titleModelování a simulace silničních vozidel se zaměřením na pohonycs
dc.title.alternativeRoad vehicle modeling and simulation focused on propulsionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra konstruování strojůcs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with a research in the powertrain road vehicles and describes the trends in its development. Aftewards, the dynamic balance is explained and the sample of simulation of cranktrain dynamic is performed in FEV Virtual Engine software on example of horizontal opposed twin cylinder engine. Finally, it evaluates the benefits of simulation in the design of combustion engines.en
dc.subject.translatedmodellingen
dc.subject.translatedsimulationen
dc.subject.translatedpropulsionen
dc.subject.translateddynamicsen
dc.subject.translatedcrankshaft mechanismen
dc.subject.translatedcombustion engineen
dc.subject.translatedhorizontal opposed twin-cylinder engineen
dc.subject.translatedFEV Virtual Engineen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zdenek_MUCHNA.pdfPlný text práce5,55 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Muchna.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Muchna.pdfPosudek oponenta práce744,05 kBAdobe PDFView/Open
Muchna.pdfPrůběh obhajoby práce1,12 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2987

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.