Title: Diagnostický rozbor a predikce závad u spalovacího motoru
Other Titles: Diagnostic analysis and prediction of faults in the engine
Authors: Valdman, František
Advisor: Formánek, Josef
Referee: Roubal, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2988
Keywords: spalovací motor;diagnostika;analýza;životnost
Keywords in different language: combustion engine;diagnostic;analysis;service line
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je vysvětlení základních požadavků motoru pro jeho správnou funkci. Na čem závisí výkonnostní parametry motoru. Dále bude provedena predikce možných poškození z úprav řídícího softwaru. Na závěr bude zhodnoceno správné určení parametrů pro provoz spalovacího motoru.
Abstract in different language: The main objective of bachelor thesis is explained of basic requirement of engine for his correct function. The description what engine power depend on. Next will be prediction of faults and damages due to edit of control software. In conclusion will be prediction of right parameters for working of combustion engine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka2012 tisk.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Valdman.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Valdman.pdfPosudek oponenta práce901,39 kBAdobe PDFView/Open
Valdman.pdfPrůběh obhajoby práce1,08 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2988

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.