Název: Diagnostický rozbor a predikce závad u spalovacího motoru
Další názvy: Diagnostic analysis and prediction of faults in the engine
Autoři: Valdman, František
Vedoucí práce/školitel: Formánek, Josef
Oponent: Roubal, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2988
Klíčová slova: spalovací motor;diagnostika;analýza;životnost
Klíčová slova v dalším jazyce: combustion engine;diagnostic;analysis;service line
Abstrakt: Hlavním cílem této bakalářské práce je vysvětlení základních požadavků motoru pro jeho správnou funkci. Na čem závisí výkonnostní parametry motoru. Dále bude provedena predikce možných poškození z úprav řídícího softwaru. Na závěr bude zhodnoceno správné určení parametrů pro provoz spalovacího motoru.
Abstrakt v dalším jazyce: The main objective of bachelor thesis is explained of basic requirement of engine for his correct function. The description what engine power depend on. Next will be prediction of faults and damages due to edit of control software. In conclusion will be prediction of right parameters for working of combustion engine.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarka2012 tisk.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Valdman.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Valdman.pdfPosudek oponenta práce901,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Valdman.pdfPrůběh obhajoby práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2988

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.