Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorZíka, Miroslav
dc.contributor.editorHonzíková, Jarmila
dc.contributor.editorSimbartl, Petr
dc.date.accessioned2018-08-24T04:22:28Z-
dc.date.available2018-08-24T04:22:28Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationHONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2018: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 22.5.–23.5. 2018 Vienna House Easy Pilsen. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 33. ISBN 978-80-261-0793-4.cs
dc.identifier.isbn978-80-261-0793-4
dc.identifier.urihttp://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/ot2018-abstracts.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/29869
dc.identifier.urihttp://files.olympiadatechniky.cz/ot2018-abstracts.pdf
dc.description.abstractVytvořená hra slouží jako didaktická pomůcka k předmětu dopraví výchova. Obsahuje modely dopravních prostředků a značek, které byly vytisknuty na 3D tiskárně, set kartiček s otázkami, set kartiček charakterů, herní pravidla, hrací desku a úložnou bednu. Jejím cílem je za pomocí hry, ve které hráči plní různé úkoly, rozvinout základní kognitivní znalosti ohledně pravidel dopravy, dopravních značek a povinnosti řidiče, cyklisty, chodce či jiného spoluúčastníka silničního provozu. Silniční pravidla jsou zde zjednodušena a popsána pomocí herních pravidel, přičemž v případě neporušení je hráč penalizován. Je vytvořen také základní set kartiček značených znakem „?“. Ty obsahují otázky, na které hráč v případě potřeby musí správně odpovědět. Odpověď na otázku lze zjisti pomocí přiloženého QR kódu nebo v herních pravidlech v sekci Otázky a odpovědi. Hra je ukončena, jestliže některý z hráčů jako první splní svůj úkol, který mu byl přidělen na začátku hry.cs
dc.format1 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.ispartofseriesOlympiáda techniky Plzeň 2018cs
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectdidaktická hracs
dc.subjectdesková hracs
dc.subjectdopravní výchovacs
dc.subjectškolacs
dc.titleDidaktická hra pro dopravní výchovucs
dc.title.alternativeDidactic game for traffic educationen
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe created game serves as a didactical aid to the subject traffic education. Includes models of vehicles and brands that have been printed on a 3D printer, a set of question cards, a set of character cards, game rules, a board, and a storage box. Its goal is to play a game where players perform different tasks, develop basic cognitive knowledge about traffic rules, traffic signs and duties of the driver, cyclist and pedestrian or other road user. Road rules are simplified and described here by game rules, and in case of non-infringement the player is penalized. There is also a basic set of cards marked "?". These cards include questions that the player needs to answer correctly if necessary. You can find the answer to the question using the attached QR code or the game rules in the Questions & Answers section. The game will be completed if one of the players first realizes its task, which was allocated to him at the beginning of the game.en
dc.subject.translateddidactic gameen
dc.subject.translatedboard gameen
dc.subject.translatedtraffic educationen
dc.subject.translatedschoolen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2018
Olympiáda techniky Plzeň 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zika.pdfPlný text353,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29887

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.