Title: Možnosti využití nástrojů Google Analytics
Other Titles: Options of using Google Analytics tools
Authors: Janů, Petr
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2018: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 22.5.–23.5. 2018 Vienna House Easy Pilsen. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 39. ISBN 978-80-261-0793-4.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/ot2018-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/29869
http://files.olympiadatechniky.cz/ot2018-abstracts.pdf
ISBN: 978-80-261-0793-4
Keywords: Google Analytics;Google Adwords;výukový kurz
Keywords in different language: Google Analytics;Google Adwords;training course
Abstract in different language: This thesis is focused on the Google Analytics analytics tool and marginally on the Google Adwords marketing tool. The main functions of these two tools, their usage in commercial and non-commercial spheres are described here. The main benefits of synchronization of these tools are introduced below. In the last part, the thesis focuses on the created training course for Google Analytics.
Práce je zaměřena především na analytický nástroj Google Analytics a okrajově na marketingový nástroj Google Adwords. Jsou zde popsány hlavní funkce těchto dvou nástrojů, využití v komerční a nekomerční sféře a hlavní výhody a nevýhody. Dále jsou představeny hlavní výhody propojení těchto nástrojů. V poslední části se práce věnuje vytvořenému výukovému kurzu pro Google Analytics
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2018
Olympiáda techniky Plzeň 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Janu.pdfPlný text351,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29892

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.